Množství čajů čerstvých je již v nabídce

S radostí oznamujeme tímto pijákům čajovým, že obdrželi jsme zásilku čajů letošních převelikou a novinkami jsme taktéž nabídku svou mocně obohatili.